انسان 2 نوع معلم دارد، آموزگار و روزگار 

هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی دومی با تلخی به تو می آموزد...

---

انسانها؛ در دو صورت چهره واقعی خودشان را نشان میدهند:

اول، بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند
دوم اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . .
---
دو چیز شما را تعریف میکند:
بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید
و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید . . .
----
تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛
یکی دیروز و یکی فردا .
----
دو شخـص به تـو می آمـوزد:
یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار
اولی به قیمت جـانش، دومی به قیمت جـانت
----
آدما دو جور زندگی میکنن :
یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن،
یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن
---- 

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن:

اول پـیـدا کـردن شـبـاهت ها
دوم احترام گذاشتن به تفاوتها
----
همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردى، 
ولـى یادشون نمیمونه براشون چـکار کردى.
----
همیشه دلتنگ اونى هستیم که نیست،
حوصله کسى را هم نداریم که ﻫﺴﺖ 
بعد شکایت میکنیم از تنهائى هامونتاریخ : 1394,02,04 | 11:58 | نویسنده : پیام | نظرات (0)

دانلود آهنگ جدید