نمیدونم از کتاب های واسوانی خوندید یا نه !در تعطیلات فرصتی شد بعضی از کتابهایش را بخونم :

روزی نو با نام خدا برای هرروز مطلبی دارد برای روز 14 فروردین :

نیایش وعبادت خداوند را به ما نزدیک نمی کند بلکه سبب شیفتگی ما به او می شود.

هرچه بیشتر به عبادت او بپردازیم بیشتر به شکل اودر خواهیم آمد.

باور خواهیم کرد که هیچ چیزی جزاونمی خواهیم وهرچه در مسیر ما قرار دارد خیر است .

نیروی مثبت سپاسگزاری :

من کلمه متشکرم را از مهمترین کلمات می دانم .کدام یک از ما دوست ندارد این کلمه را بشنود ؟تاریخ : 1393,01,14 | 11:56 | نویسنده : پیام | نظرات (0)

دانلود آهنگ جدید